Autoantibodies in newly diagnosed diabetic children immunoprecipitate human pancreatic islet cell proteins

Steinunn Baekkeskov, Jens Høiriis Nielsen, Birgitte Marner, Torben Bilde, Johnny Ludvigsson, Ake Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autoantibodies in newly diagnosed diabetic children immunoprecipitate human pancreatic islet cell proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap