Autochthonous microorganisms of white quinoa grains with special attention to novel functional properties of lactobacilli strains

Pamela Canaviri-Paz, Elin Oscarsson, Åsa Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat