Autofluorescence insensitive imaging using upconverting nanocrystals in scattering media

Can Xu, Niclas Svensson, Johan Axelsson, Pontus Svenmarker, Gabriel Somesfalean, Guanying Chen, Huijuan Liang, Haichun Liu, Zhiguo Zhang, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

75 Citeringar (Scopus)
180 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat