Automated Bone Scan Index as an Imaging Biomarker to Predict Overall Survival in the Zometa European Study/SPCG11

Mariana Reza, Manfred Wirth, Teuvo Tammela, Virgilio Cicalese, Francisco Gomez Veiga, Peter Mulders, Kurt Miller, Andrea Tubaro, Frans Debruyne, Anup Patel, Christien Caris, Wim Witjes, Ola Thorsson, Per Wollmer, Lars Edenbrandt, Mattias Ohlsson, Elin Trägårdh, Anders Bjartell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Automated Bone Scan Index as an Imaging Biomarker to Predict Overall Survival in the Zometa European Study/SPCG11”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap