Automated reporting from gel-based proteomics experiments using the open source Proteios database application

Fredrik Levander, Morten Krogh, Kristofer Wårell, Per Gärdén, Peter James, Jari Häkkinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Automated reporting from gel-based proteomics experiments using the open source Proteios database application”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar