Automated tight Lyapunov analysis for first-order methods

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Automated tight Lyapunov analysis for first-order methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics