Automatic speech recognition (ASR) and its use as a tool for assessment or therapy of voice. speech, and language disorders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

239 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-6
TidskriftLogopedics Phoniatrics Vocology
DOI
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Certec, Rehabilitation Engineering (011012009), Logopedics, Phoniatrics and Audiology (013020000), Reconstructive Surgery (013240300)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Kirurgi
  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här