Autonomous and Controlled Motivation for Parenting: Associations with Parent and Child Outcomes

Tomas Jungert, Renée Landry, Mireille Joussemet, Geneviève Mageau, Isabelle Gingras, Richard Koestner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autonomous and Controlled Motivation for Parenting: Associations with Parent and Child Outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap