Autonomy and responsibility as a dual construct: Swedish police personnel’s stress, energy and motivation

Danilo Garcia, Fredrik Ryberg, Ann-Christine Andersson Arntén, Trevor Archer, Ali Al Nima

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autonomy and responsibility as a dual construct: Swedish police personnel’s stress, energy and motivation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap