Autosomal recessive Stickler syndrome associated with homozygous mutations in the COL9A2 gene

Ulrika Kjellström, Susanne Martell, Cecilia Brobeck, Sten Andréasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autosomal recessive Stickler syndrome associated with homozygous mutations in the COL9A2 gene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap