Av vem skapas marknaden för miljöanpassade produkter?

Tareq Emtairah, Nicholas Jacobsson, Beatrice Kogg, Thomas Lindhqvist, Johanna Lissinger, Oksana Mont

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagNaturvårdsverket
StatusPublished - 2002

Publikationsserier

NamnUnderlagsrapport för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om den miljöorienterade produktpolitiken

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här