Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Beuze v. Belçika Büyük Daire Kararının Özet Çevirisi ve Kararın Değerlendirilmesi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Summary Translation and Evaluation of Beuze v. Belgium Grand Chamber Judgement of the European Court of Human Rights
Originalspråkturkiska
Sidor (från-till)101-133
Antal sidor32
TidskriftSuç ve Ceza (Crimen e Poena)
Nummer1
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Rätt till tillgång till advokat
  • Rättvis rättegång
  • Lagstadgad begränsning
  • Undersökning
  • Polisförvar
  • Privilegium mot självinkriminering
  • Mänskliga rättigheter

Citera det här