Avtalsvite, skada och skadestånd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Avtalsvitets relation till skada och skadestånd har sedan lång tid disku­terats i svensk juridisk litteratur. Någon samsyn i dessa frågor finns emeller­tid inte. Men med tre nya fall från Högsta domstolen kan man angripa problemen på nytt. Artikeln är ett bidrag dels till hur vi bör definiera avtalsvitet för att reglera dess relation till skada, dels hur två fall från Högsta domstolen bör förstås för att klargöra relationen mellan avtals­vite och skadestånd.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)156-174
Antal sidor19
TidskriftSvensk Juristtidning
Volym107
Nummer2
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Avtalsrätt

Citera det här