Axial InP Nanowire Tandem Junction Grown on a Silicon Substrate

Magnus Heurlin, Peter Wickert, Stefan Fält, Magnus Borgström, Knut Deppert, Lars Samuelson, Martin Magnusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

101 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Axial InP Nanowire Tandem Junction Grown on a Silicon Substrate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar