Axial InP Nanowire Tandem Junction Grown on a Silicon Substrate

Magnus Heurlin, Peter Wickert, Stefan Fält, Magnus Borgström, Knut Deppert, Lars Samuelson, Martin Magnusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

101 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat