Axl RTK and microRNAs in urogenital cancers

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

192 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Axl RTK and microRNAs in urogenital cancers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap