Bäst behandling vid fetma och obstruktivt sömnapnésyndrom är viktnedgång.

Mikael Ekelund, SG Frederiksen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2350
TidskriftLäkartidningen
Volym105
Nummer35
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Citera det här