Båtyxan - stridsyxekulturens sigill

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Nyligen tillsatte Lunds universitets ledning en kommitte som skulle arbeta fram ett nytt universitetssigill. Man kände ett behov av ett sigill av mer modernt snitt som lätt kunde anpassas till datorns krav på tydlighet. Det nya förslaget väckte en storm av känsloladdade protester och till slut beslöt ledningen att behålla den gamla sigillet. Det är intressant att notera det emotionella engagemanget som både studenter och anställda kände inför den här frågan. Intressant är också att majoriteten ville behålla det gamla, traditionstyngda sigillet. Sigillet, med all den inbyggda ikonografi som det innehåller, upplevs som en av de viktigaste sakerna vi har att verifiera att vi tillhör en enhet, Lunds universitet. Denna symbol är mycket laddad och alla upplever den som “sin”--ingen enskild individ eller ens kommitte får löv att ändra sigillet, utan ska det ändras får det bli genom ett demokratiskt beslut bland alla berörda. Däremot får inte sigillet användas hur som helst eller av vem som helst--bruket av sigillet är alltså strikt reglerat.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationArtefakter--arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv
RedaktörerAnders Högberg
FörlagInstitute of Archaeology, University of Lund
Sidor27-40
ISBN (tryckt)91-973734-3-5
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här