Bô[·]bori: Performative Sound Extension of Los Ángeles by Txomin Badiola

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bô[·]bori: Performative Sound Extension of Los Ángeles by Txomin Badiola”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi