B-1 Cells Carry the Memory of Neonatal Immune Imprinting

Stefano Vergani, Joan Yuan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Group A Streptococcus is a common pathogen that elicits a protective humoral response against the cell wall component GlcNAc. In this issue of Immunity, New et al. demonstrate the ability of long-lived B-1 cells to be programmed by microbial colonization and early life immunization to uniquely incorporate GlcNAc reactivity in mice, establishing their critical role in mediating neonatal immune imprinting.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)11-13
Antal sidor3
TidskriftImmunity
Volym53
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”B-1 Cells Carry the Memory of Neonatal Immune Imprinting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här