B-Type Natriuretic Peptide as a Predictor of Postoperative Heart Failure After Aortic Valve Replacement.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat