Babesia-infektion kan vara vanligare i Sverige än vi tidigare trott - Parasiten kan spridas via fästingar och blodtransfusion

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Sammanfattning

Babesia är en malarialiknande parasit som är välkänd inom veterinärmedicinen och som sprids med fästingar till människor samt som möjlig transfusionssmitta. Symtom kan vara feber, trötthet och muskelvärk, men hos immunsupprimerade patienter eller vid rubbad mjältfunktion kan organsvikt och livshotande sjukdom snabbt uppkomma. I USA rapporteras drygt 2 000 fall per år. En ny studie från Sydsverige har visat att 16 procent av borreliainfekterade personer också har antikroppar mot Babesia. Resultaten tyder på att Babesia kan vara vanligare än vi tidigare har trott och bör få ökad uppmärksamhet.
Bidragets översatta titel Babesiosis could be more common in Sweden than previously thought
Originalspråksvenska
Volym116
SpecialistpublikationLäkartidningen
StatusPublished - 2019 juni 28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Babesia-infektion kan vara vanligare i Sverige än vi tidigare trott - Parasiten kan spridas via fästingar och blodtransfusion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här