Backscattering in Twisted-Pair Nonhomogeneous Transmission Lines

Antoni Fertner, Klas Ericson, Per Ola Borjesson, Miguel Berg, Daniel Cederholm, Per Odling, Fredrik Lindqvist, Thomas Magesacher, Eduardo Medeiros, Yezi Huang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Backscattering in Twisted-Pair Nonhomogeneous Transmission Lines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap