Backward Binding and the C-T Phase : A Case of Syntactic Haplology

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Backward Binding and the C-T Phase : A Case of Syntactic Haplology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap