Bacterial abundance, production and organic carbon limitation in the Southern Ocean (39-62 degrees S, 4-14 degrees E) during the austral summer 1997/1998

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bacterial abundance, production and organic carbon limitation in the Southern Ocean (39-62 degrees S, 4-14 degrees E) during the austral summer 1997/1998”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap