Bacterial contamination of paediatric analgesic solutions mixed in the clinical setting: 'Time on our side?'

Owain Thomas, Martin Johansson, Karl Skogsberg, Gisela Otto

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)77-79
TidskriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volym39
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Bacterial contamination of paediatric analgesic solutions mixed in the clinical setting: 'Time on our side?'”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här