Bacterial suppression of RNA polymerase II-dependent host gene expression

Ines Ambite, Nataliya Lutay, Christoph Stork, Ulrich Dobrindt, Björn Wullt, Catharina Svanborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bacterial suppression of RNA polymerase II-dependent host gene expression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap