Balancing Contradictory Identities — Performing Masculinity in Victim Narratives

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftSociological Perspectives
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här