Balancing Everyday Life. Exploring change following an activity-based lifestyle intervention for mental health service users.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2206 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Balancing Everyday Life. Exploring change following an activity-based lifestyle intervention for mental health service users.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap