Balancing Expectations for Success in Stem Cell-Based Clinical Trials for Parkinson's Disease

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Upcoming clinical trials assessing transplantation of stem cell-derived dopaminergic neurons into the striatum in patients with Parkinson's disease could generate groundbreaking results on neuronal replacement in the human brain. However, as highlighted here, the road toward a clinically competitive treatment for this multisystem disorder will probably be long and winding.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)519-522
Antal sidor4
TidskriftCell Stem Cell
Volym27
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Balancing Expectations for Success in Stem Cell-Based Clinical Trials for Parkinson's Disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här