Barnens tid och framtid : En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015

Anna Lindberg, Anna Lundberg, Mehek Muftee

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att analysera asylbyråkratins tidssyn, tidsanvändning och tidsstyrning samt peka på konsekvenserna av detta för skyddssökande familjer och rätten till asyl: Hur används tid och vilka perspektiv på tid tonar fram i asylprövningen på Migrationsverket, den myndighet som genomför svensk asylpolitik? Hur fördelas makten över tiden, mellan myndigheter och domstolar som fattar beslut i asylärenden, å ena sidan, och de skyddssökande familjerna vars framtid står på spel, å den andra? Vilka rättigheter följer med tiden? Vilken betydelse får tiden som barnen och deras föräldrar fått vänta för utfallet i ärendena? Hur samspelar tidsanvändningen och dess konsekvenser med barns rättigheter, nu när FN:s barnkonvention blivit svensk lag?
Originalspråksvenska
FörlagLinköping University Electronic Press
ISBN (tryckt)978-91-7929-462-5
DOI
StatusPublished - 2022
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • asyl
  • asylprövning
  • asylsökning
  • myndighetsutövning
  • Migrationsverket
  • tidssyn
  • tidsanvändning
  • tidsstyrning

Citera det här