Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

Kerstin Johansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. Kinesisk barnlitteratur är ett outforskat område, trots att källmaterialet är rikt. Avhandlingen studerar barnlitteratur i ett samhälleligt sammanhang, vilket inbegriper sociala och ekonomiska aspekter, såsom utbildning, läskunnighet och uppfattningen om barndomen. Barnlitteraturen betraktas också som en del i en litterär tradition. I början av 1900-talet påverkades den kinesiska litteraturen av dels västerländsk litteratur, dels nationella litterära former. Avhandlingen visar att författaren Zhang Tianyi, som skrev satiriska böcker på 1930-talet, var en representant för en återgång till traditionella former. Analysen av hans barnböcker visar att de uttrycker ett barn-perspektiv, ett underifrån-perspektiv. Några andra författare från samma tidsperiod har valts ut för en jämförelse. Barnlitterära verk av författarna Ding Ling, Ba Jin, Lao She och Ling Shuhua analyseras på liknande sätt. De barnböcker Zhang Tianyi författade på 1950-talet analyseras och jämförs med verk av författarna Ren Dalin, Xiao Ping och Gao Xiangzhen och några av de prisvinnande verken i 1954 års nationella barnbokspristävling. I avhandlingen har jag funnit att barnbokens litterära form anpassas till olika funktioner vid olika tidpunkter under första hälften av 1900-talet, då kinesiska författare sökte efter en ny publik. Barnlitteraturen gav uttryck för en sorts synkretism av olika litterära stildrag och öppnade dörren för en litterär dialog mellan olika samhällsklasser. Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra till en bättre förståelse för den kinesiska barnlitteraturens ursprung och utveckling och de olika faktorer som påverkat den. Förhoppningsvis har jag också kunnat bidra till forskningen om Zhang Tianyis författarskap, där barnlitteraturen utgör ett område som behöver utforskas mera noggrant.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kinesiska
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 sep. 16
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5740-1
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2003-09-16
Time: 13:15
Place: Java-salen, Department of East Asian Languages

External reviewer(s)

Name: Lodén, Torbjörn
Title: Prof.
Affiliation: Stockholms universitet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här