Barnradioterapi på distans. Telemedicin bra verktyg för diskussion och unyttjande av erfarenhet och kompetens

Ingrid Kristensen, Mats Johnsson, Jack Lind, Per Nilsson, Mikael Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Distance pediatric radiotherapy. Telemedicine a good tool to be used for discussions, exchange of experiences and competence
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1188-90
TidskriftLäkartidningen
Volym103
Nummer15-16
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här