Barren intervals in the Alum Shale Formation of Scania: taphonomy, ecology, or both?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)40-40
Tidskrift[Publication information missing]
StatusPublished - 2007
EvenemangLundadagarna i Historisk Geologi och Paleontologi X, 2007 - Lund, Lund, Sverige
Varaktighet: 2007 mars 122007 mars 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här