Base-catalyzed depolymerization of kraft lignin for valuable chemical production

Kena Li

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Base-catalyzed depolymerization of kraft lignin for valuable chemical production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap