Base-catalyzed depolymerization of kraft lignin for valuable chemical production

Kena Li

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat