Baseband Processing for 5G and Beyond: Algorithms, VLSI Architectures, and Co-design

Mojtaba Mahdavi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

778 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Baseband Processing for 5G and Beyond: Algorithms, VLSI Architectures, and Co-design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap