Baseband Processing for 5G and Beyond: Algorithms, VLSI Architectures, and Co-design

Mojtaba Mahdavi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

778 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat