Batteriernas baksida - Metaller, människor och miljö

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Sammanfattning

Mer förnybar energi och elektrifiering av transportsektorn är viktiga sätt att minska vår klimatpåverkan. Det ökade intresset för elbilar har också väckt en diskussion om de geopolitiska konsekvenserna av övergången från bensin till batterier. Vilka blir de nya vinnarna och förlorarna i elektrifieringens spår? Vilken typ av naturresurser används i dessa tekniker? Finns det tillräckligt av dessa resurser för att klara av en omställning? Vi kommer också in på hur olika aktörer, inte minst vi som konsumenter, kan agera för att öka vårt inflytande när det gäller en hållbar gruvdrift också för den lokalbefolkning som berörs kring gruvorna. Hur ska vi hantera de målkonflikter som uppstår mellan gruvbrytning och en hållbar utveckling?
Originalspråksvenska
Kort beskrivningPodcast
UtgivningsformatPodcast
StatusPublished - 2019 sep. 24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljöanalys och bygginformationsteknik

Citera det här