Beam Energy and Centrality Dependence of Direct-Photon Emission from Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions

A. Adare, Peter Christiansen, Hans-Åke Gustafsson, Eva Haslum, Joakim Nystrand, Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Sarah Rosendahl, David Silvermyr, Evert Stenlund, Henrik Tydesjö, L. Zou, PHENIX Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beam Energy and Centrality Dependence of Direct-Photon Emission from Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi