Beam-profile-compensated quantum yield measurements of upconverting nanoparticles

Monirehalsadat Mousavi, Björn Thomasson, Meng Li, Marco Kraft, Christian Würth, Ute Resch-Genger, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beam-profile-compensated quantum yield measurements of upconverting nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi