Beam shaping with 4n-order multipole magnets

B. Folsom, E. Laface

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beam shaping with 4n-order multipole magnets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Chemistry