Becoming ‘Unstuck’ Among Positionalities, Terms and Disciplines via Conversation (With Myself): Exploring Potentials for Affective Reflexivity in Critical Intersex Studies

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Becoming ‘Unstuck’ Among Positionalities, Terms and Disciplines via Conversation (With Myself): Exploring Potentials for Affective Reflexivity in Critical Intersex Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap