Behandling av terapiresistent epilepsi - ett multiprofessionellt samarbete

Kristina Källén, Ia Rorsman, Ingmar Rosén, Johan Lundgren, Lars-Göran Strömblad, Lars Stenberg

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

Epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen efter stroke och huvudvärk, ca 60 000 personer har aktiv epilepsi i Sverige. Vi har idag tillgång till en rad mycket effektiva läkemedel, bara sedan 1989 har åtta nya epilepsimediciner registrerats. Trots den utvidgade behandlingsarsenalen bli bara två av tre patienter anfallsfria av läkemedel, för en tredjedel fortsätter anfallen att komma. Vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi finns andra behandlingsalternativ.
Originalspråksvenska
Sidor25
Volym16
Nummer1
SpecialistpublikationIncitament : för en hälso- & sjukvård i förvandling
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här