Behandling vid akut rinosinuit: Bakgrundsdokument rinosinuit

Helena Kornfält Isberg, Heidi Lindbäck, Ola Sunnergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)37-46
TidskriftInformation Från Läkemedelsverket
Utgåva2
StatusPublished - 2020
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här