Behaviour of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and eight of their metabolites during wastewater treatment studied by hollow fibre liquid phase microextraction and liquid chromatography mass spectrometry.

Estelle Larsson, Said Alhamimi, Jan Åke Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

51 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Behaviour of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and eight of their metabolites during wastewater treatment studied by hollow fibre liquid phase microextraction and liquid chromatography mass spectrometry.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap