Behind the fertility–education nexus: what triggered the French development process?

Claude Diebolt, Audrey-Rose Menard, Faustine Perrin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Behind the fertility–education nexus: what triggered the French development process?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance