Being the next of kin of an older person living in a nursing home: an interview study about quality of life

Helena Rosén, Lina Behm, Birgitta Wallerstedt, Gerd Ahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Being the next of kin of an older person living in a nursing home: an interview study about quality of life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions