Benefits of initial CT staging before sentinel lymph node biopsy in patients with head and neck cutaneous melanoma

Anna Hafström, Maria Silfverschiöld, Simon S Persson, Michelle Kanne, Christian Ingvar, Peter Wahlberg, Anton Romell, Lennart Greiff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Benefits of initial CT staging before sentinel lymph node biopsy in patients with head and neck cutaneous melanoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap