Benny Carlson: Vad skulle Reagan gjort? Recension av Chris Christie: What Would Reagan Do? Life Lessons from the Last Great President. Threshold Editions 2024

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.Populärvetenskap

Originalspråksvenska
SpecialistpublikationSvensk Tidskrift
StatusPublished - 2024 maj 24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här